Hades

'Niets is wat het is'

Kluizenaar en genie

mystiek | intuïtief |  rechtvaardig | creatief | poëtisch | visionair


Hades (Pluto) is de god van de onderwereld met als domein die van de ziel en het onbewuste. In de onderwereld vindt men herinneringen, gedachten en gevoelens die we verdrongen hebben en verlangens die we (nog) niet geconcretiseerd hebben. Hades was de ‘onzichtbare’ en men kon hem alleen leren kennen door naar de onderwereld af te dalen. Zijn enige bekende onderneming buiten zijn domein was de ontvoering van Persephone. Hij ontvoerde haar met toestemming van zijn broer Zeus om haar te huwen en tot koningin van de onderwereld te maken.

De archetypisch Hades man van nu heeft een innerlijke rijkdom en een enorme  verbeeldingskracht. Het is een eenling, die zich niet gemakkelijk laat kennen en hij doet geen enkele concessies om in de smaak te vallen. Hij is meer een toeschouwer dan een deelnemer. Omdat hij buiten de kaders kan denken, kan hij soms een visionair zijn.

Gezelschap met anderen kunnen hem snel vervelen, omdat hij vaak niet wezenlijk geïnteresseerd is in een ander. Dat kan hem tot een onbegrepen buitenstaander of een kluizenaar maken. Zijn onaangepastheid kan ook onacceptabel worden doordat hij geen boodschap heeft aan de normale omgangsvormen en daardoor als kwetsend ervaren worden.

Typische Hades uitspraken van NU


 • godinnentraining steve jobs hades archetype van nu
  Foto: Matt Yohe

  “Als je het wezen van iets begrijpt kom je tot de eenvoud.”

  Zuiver Zen is vooruitgang boeken door het overbodige weg te laten.”

  Focus en eenvoud. Dat is een van mijn mantra’s geweest. Eenvoud kan veel lastiger zijn dan complexiteit. Je moet harder werken om zo te denken dat iets eenvoudig wordt. Maar uiteindelijk is het dat wel waard, want als je eenmaal op dat punt bent, kun je bergen verzetten.”

  “Het onderscheid tussen en leider en een volger wordt bepaald door innovatie.”

  Zij die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen zijn degenen die dat doen.”

  Steve Jobs, medeoprichter en topman van Apple

  godinnentraining alain de botom hades archetype van nu1

  Foto: JC Medina

  “Een van de grootste tekortkomingen van deze wereld is haar optimisme. Ons aangeboren gevoel voor pessimisme is verloren gegaan en daarmee – en dat is veel erger – ook ons vermogen redelijk tevreden te zijn.”

  “De grootsheid van de mens komt voort uit het feit dat hij zijn erbarmelijke situatie erkent.”

   “We zijn allemaal op onze eigen manier een beetje gestoord. Je moet dat abnormale in jezelf en de ander leren zien en accepteren.”

  Kunstenaars en filosofen laten ons niet alleen zien wat we hebben gevoeld, ze weten ook een treffender en zinniger voorstelling van onze ervaringen te geven dan wij ooit zouden kunnen.”

  "Accepteer de tijdelijke aard van dingen. We gaan ervanuit dat zaken die ons bevallen voor eeuwig hetzelfde blijven. We hopen dat het leven voor eeuwig is, dat onze bezittingen blijven glanzen, dat ons lichaam haar jeugdigheid blijft behouden. Terwijl we over de dingen zouden moeten denken zoals over een bloem denken: met natuurlijk verloop van ontluiken, opbloeien en verwelken. Dan is het geen tragedie meer. Juist in samenhang met pijn krijgen mooie dingen hun waarde."

  Alain de Botton, filosoof


 • godinnentraining aron grunberg hades archetype van nu2

  Foto: Ben Kleyn

   “Ik koester het mysterie. Ik lieg veel, dat weet u toch? Ik lieg dat het gedrukt staat, maar ik maak mijn leugens waar.”

   “Voor een schrijver is het goed om een beetje onthecht te zijn, denk ik. Of het ook helpt voor het leven, weet ik niet. Nu kan ik alles schrijven wat ik wil, zonder dat ik me daar ’s avonds in het café of op familiefeestjes voor hoef te verantwoorden. Het is aangenaam om in New York te zitten en via de fax de respons te vernemen op wat ik geschreven heb. Ik vind het heerlijk dat ik daar niet middenin hoef te zitten. De respons is er wel, maar blijft op veilige afstand.”

  “Over het algemeen houd ik er niet van om thuis bezoek te ontvangen. Dat wordt me al gauw te privé. Het liefst zou ik een aparte studio hebben waar ik met mensen kan afspreken.”

  “In iedere schrijver zit een zekere levensangst. Hij trekt zich uit de wereld terug om erover te schrijven.”

  Aron Grunberg, schrijver