Archetypisch jij

‘The winner takes it all’

Geboren leider en veroveraar

invloedrijk | besluitvaardig | strategisch | zakelijk | daadkrachtig | vaderlijk

‘My feelings take over’

Gevoelsmens en romanticus

emotioneel | instinctief | beschermend | hartstochtelijk | explosief | gevoelig

'Niets is wat het is'

Kluizenaar en genie

mystiek | intuïtief |  rechtvaardig | creatief | poëtisch | visionair

'Ken u zelve'

Uitblinker en ideale (schoon)zoon

prestatiegericht | betrouwbaar | harmonieus | analytisch | verstandig | realistisch

‘Let me entertain you’

Netwerker en charmeur

communicatief | sterk | charmant | avontuurlijk | uitdagend | overtuigend | vindingrijk

‘What you see is what you get’

De krijger en sporter 

onbevreesd | assertief | loyaal | impulsief | temperamentvol | fysiek ingesteld

‘Ik ben mijn werk’

Vakman en kunstenaar

ambachtelijk | creatief | toegewijd | solistisch | esthetisch | productief

'Living on the edge'

Enfant terrible en minnaar

avontuurlijk | fantasierijk | zinnelijk | wars van regels | mysterieus bezield